:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Generálny zákon o eure už platí

02.01.2008 12:17

Plynulý a bezproblémový prechod zo slovenskej koruny na spoločnú európsku menu euro má zabezpečiť zákon o zavedení eura v SR, tzv. generálny zákon. Aj keď zavedenie eura je naplánované až na 1. januára 2009, jeho prvé ustanovenia začínajú platiť už 1. januára 2008.

Generálny zákon vymedzuje viaceré základné pojmy, ktoré sa budú používať aj v iných právnych normách. Jeho jednotlivé ustanovenia sa týkajú duálneho obehu, duálneho oceňovania, pravidiel zaokrúhľovania cien pri prepočte z korún na eurá či pravidiel výmeny pôvodnej korunovej hotovosti po zániku slovenskej meny. Ustanovuje tiež kontinuitu právnych vzťahov ako jeden z dôležitých princípov pri zavedení eura. Naopak, nezaoberá sa plnením Maastrichtských kritérií, ani makroekonomickou či menovou stránkou vstupu SR do eurozóny.


Zdroj: Euromena Späť »