:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Prijatie eura vníma pozitívne 83 percent Slovákov

31.03.2009 09:24

Ústav pre výskum verejnej mienky pri ŠÚ SR uskutočnil v dňoch 1. – 9. marca 2009 prieskum, ktorého súčasťou boli aj otázky venované téme eura. Výberový súbor tvorilo 1170 občanov SR vo veku od 16 rokov vyššie. V centre výskumného záujmu boli, okrem iných aj otázky spojené s hodnotením rozhodnutia prijať spoločnú menu euro ako aj s adaptáciou občanov na novú menu.

V časti venovanej mene respondenti najskôr odpovedali na otázku: Ako dnes hodnotíte rozhodnutie Slovenskej republiky prijať spoločnú menu euro?. Viac ako dve pätiny (44 %) oslovených posudzovalo toto rozhodnutie ako správne a ďalšie takmer dve pätiny ako skôr správne než nesprávne rozhodnutie. Podiel kladne odpovedajúcich občanov tak dosiahol 83 percent. Naopak, ako nesprávne alebo skôr nesprávne než správne hodnotilo toto rozhodnutie spolu 12 percent oslovených, pričom za nesprávne ho považujú 4 percentá respondentov a ako skôr nesprávne než správne ho vidí 8 percent opýtaných. Na otázku nevedelo odpovedať 5 percent oslovených.

Na otázku, ako sa orientujú v eurových minciach (eurách a centoch)“ respondenti najčastejšie odpovedali „trochu mi to trvá, ale vyznám sa“. Takto odpovedalo 44 percent opýtaných.

Druhú najčastejšiu odpoveď „reagujem pohotovo, zvykol som si bez väčších problémov“ zvolila viac ako tretina oslovených. To, že im dlho trvá, kým nájdu tú správnu mincu, pripustilo 16 percent odpovedajúcich a 3 percentá respondentov priznalo, že sa v eurových minciach ešte vôbec nevyznajú.

Pri platbe za tovar a služby si na začiatku marca 2009 väčšina opýtaných

pomáhala prepočtom eur na slovenské koruny. Viac ako tretina (35 %) respondentov

prepočítava eurá na slovenské koruny vždy, rovnaká časť (35 %) občanov

prepočítava pomerne často a asi pätina odpovedajúcich (21 %) niekedy.

Prepočítavať na slovenské koruny, podľa vlastného vyjadrenia už nemusí 8 percent oslovených.


Zdroj: Štatistický úrad SR Späť »