mapa stránok

Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ľavé boxy

Preskočiť ľavé boxy

Euro Info linka
Hot line: 0800 103 104 - bezplatné volania zo všetkých sietí

Prezident podpísal zákony súvisiace s eurom

12.11.2008 07:50

Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič podpísal šesť zákonov súvisiacich s prechodom na spoločnú európsku menu. Pripravili ich ministerstvo vnútra, obrany, školstva, zdravotníctva, financií a práce, sociálnych vecí a rodiny. Nové znenie zákonov uvádza konkrétne sumy už nie v slovenských korunách, ale v eurách. Všetky tieto nové legislatívne normy nadobudnú platnosť 1. januára budúceho roku, kedy začne na Slovensku platiť nová mena.

Prezident podpísal aj novelu Obchodného zákonníka, ktorá stanovuje, že od 15. januára bude dlžník v omeškaní so splnením peňažného záväzku alebo jeho časti povinný platiť z nezaplatenej sumy úroky z omeškania dohodnuté v zmluve. Ak úroky z omeškania neboli dohodnuté, dlžník zaplatí úroky podľa občianskeho práva.

Zákony, ktoré podpísal prezident:

1. Zákon z 24. októbra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady SR č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
2. Zákon z 24. októbra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Ministerstva vnútra SR v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
3. Zákon z 28. októbra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva financií SR v súvislosti zo zavedením meny euro v Slovenskej republike
4. Zákon z 29. októbra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v oblasti obrany v súvislosti zo zavedením meny euro v Slovenskej republike
5. Zákon z 30. októbra 2008, ktorým sa menia a dopĺňajú zákony v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v súvislosti zo zavedením meny euro v Slovenskej republike
6. Zákon z 30. októbra 2008, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva zdravotníctva SR v súvislosti so zavedením meny euro
7. Zákon z 5. novembra 2008, ktorým sa menia niektoré zákony v pôsobnosti Ministerstva školstva Slovenskej republiky v súvislosti so zavedením meny euro v Slovenskej republike
8. Zákon z 5. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 618/2003 Z. z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom (autorský zákon) v znení neskorších predpisov
9. Zákon zo 6. novembra 2008, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov


Zdroj: Kancelária prezidenta SR Späť »
Začiatok stránky