mapa stránok

Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ľavé boxy

Preskočiť ľavé boxy

Euro Info linka
Hot line: 0800 103 104 - bezplatné volania zo všetkých sietí

Ceny poľnohospodárskych výrobkov klesli

27.03.2009 10:55

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko vzrástli vo februári oproti januáru o 0,5 percenta vplyvom zvýšenia cien dodávok elektriny, plynu, pary o 2,2 percenta, dodávok vody, odvodu a čistenia o 0,8 percenta. Klesli ceny ťažby a dobývania o 1,6 percenta a priemyselnej výroby o 0,7 percenta.

V priemyselnej výrobe najviac klesli ceny výroby chemikálií a chemických výrobkov o 2,6 percenta, potravín, nápojov a tabaku o 1,5 percenta, drevených a papierových výrobkov, tlače; kovov a kovových konštrukcií; počítačových výrobkov zhodne o 0,9 percenta, koksu a rafinovaných ropných produktov o 0,6 percenta. Zvýšili sa len ceny výroby dopravných prostriedkov o 0,2 percenta. Ceny základných farmaceutických výrobkov zostali nezmenené.

V porovnaní s februárom 2008 vzrástli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh o 1,8 percenta pri vyšších cenách ťažby a dobývania o 14,2 percenta, dodávok elektriny, plynu, pary o 10 percenta, dodávok vody, odvodu a čistenia o 4,4 percenta a nižších cenách priemyselnej výroby o 4,6 percenta.

V priemyselnej výrobe sa znížili hlavne ceny chemikálií a chemických výrobkov; elektrických zariadení zhodne o 5,3 percenta, dopravných prostriedkov o 4,8 percenta, drevených a papierových výrobkov, tlače o 4,1 percenta, základných farmaceutických výrobkov o 3,7 percenta, potravín, nápojov a tabaku o 2,6 percenta. Ceny výroby kovov a kovových konštrukcií vzrástli o 0,9 percenta.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh o 2,8 percenta vplyvom rastu cien ťažby a dobývania o 17,7 percenta, dodávok elektriny, plynu, pary o 11,7 percenta, dodávok vody, odvodu a čistenia o 5,4 percenta. Ceny priemyselnej výroby klesli o 4,1 percenta.

Ceny priemyselných výrobcov pre export vzrástli vo februári oproti januáru o 1,2 percenta, z toho ceny ťažby a dobývania o 2,4 percenta a priemyselnej výroby o 1,2 percenta. Ceny dodávok elektriny, plynu, pary klesli o 0,8 percenta.

V priemyselnej výrobe vzrástli najmä ceny výroby koksu a rafinovaných ropných produktov o 16,3 percenta, dopravných prostriedkov o 3,1 percenta, chemikálií a chemických výrobkov; strojov a zariadení inde nezaradených zhodne o 0,4 percenta. Znížili sa predovšetkým ceny potravín, nápojov a tabaku o 2,4 percenta, základných farmaceutických výrobkov o 1,3 percenta, kovov a kovových konštrukcií o 1,2 percenta.

Oproti februáru 2008 klesli exportné ceny o 9,9 percenta, v tom ceny dodávok elektriny, plynu, pary o 19,8 percenta, ťažby a dobývania o 12,8 percenta a priemyselnej výroby o 9,6 percenta.

V priemyselnej výrobe pretrvával pokles cien výroby dopravných prostriedkov (o 4,7 percenta). Znížili sa aj ceny výroby chemikálií a chemických produktov o 13,9 percenta, drevených a papierových výrobkov, tlače o 9,6 percenta, elektrických zariadení o 7,6 percenta, potravín, nápojov a tabaku o 7,4 percenta, kovov a kovových konštrukcií o 5,2 percenta. Ceny výroby strojov a zariadení inde nezaradených vzrástli o 6,1 percenta.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka klesli ceny priemyselných výrobcov pre export o 10,3 percenta vplyvom zníženia cien dodávok elektriny, plynu, pary o 17,2 percenta, ťažby a dobývania o 13,6 percenta a priemyselnej výroby o 10,1 percenta.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov


Vo februári medziročne klesli ceny poľnohospodárskych výrobkov o 22,5 percenta v dôsledku nižších cien rastlinných výrobkov o 39,4 percenta a živočíšnych výrobkov o 13 percenta.

Pokles cien rastlinných výrobkov ovplyvnili najmä nižšie ceny obilnín v priemere o 41,4 percenta (kukurice na zrno o 57,2 percenta, pšenice o 41,6 percenta, raže o 32,7 percenta, ovsa o 27 percenta a jačmeňa o 22,1 percenta). Znížili sa aj ceny neskorých konzumných zemiakov o 28 percenta, ovocia a zeleniny v priemere o 14,9 percenta, olejnatých semien a plodov o 14 percenta a nespracovaného tabaku o 1,8 percenta. Ceny strukovín boli vyššie o 25,4 percenta.

Zo živočíšnych výrobkov najviac klesli ceny surového kravského mlieka o 24 percenta. Nižšie boli tiež ceny jatočnej hydiny o 13,4 percenta, produktov chovu oviec o 6,5 percenta, živých rýb o 9 percenta, konzumných slepačích vajec o 5,6 percenta a jatočného hovädzieho dobytka vrátane teliat o 0,6 percenta. Ceny jatočných ošípaných vzrástli o 4,8 percenta.

Od začiatku roka
klesli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne v priemere o 20,7 percenta vplyvom nižších cien rastlinných výrobkov o 38 percenta a živočíšnych výrobkov o 11,2 percenta.

Ceny stavebných prác


Ceny stavebných prác vo februári oproti januáru (podľa odhadu) vzrástli o 0,3 percenta. V porovnaní s februárom 2008 sa zvýšili o 4,4 percenta, od začiatku roka o 4,6 percenta.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve


Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve vo februári oproti januáru klesli o 0,2 percenta. Oproti februáru 2008 boli vyššie o 1 percenta, od začiatku roka o 1,1 percenta.


Zdroj: Štatistický úrad SR Späť »
Začiatok stránky