mapa stránok

Grafická verzia

Rýchla navigácia:

Preskočiť rýchlu navigáciu

:

Preskočiť hlavnú navigáciu

Ľavé boxy

Preskočiť ľavé boxy

Euro Info linka
Hot line: 0800 103 104 - bezplatné volania zo všetkých sietí

EURO V SLOVENČINE

V súvislosti so vstupom Slovenskej republiky do Európskej únie v máji 2004 sa v slovenskom jazyku začalo čoraz frekventovanejšie používať slovo euro, ktoré označuje názov jednotného platidla v členských štátoch a ktoré od 1.1.2009 zaviedla aj Slovenská republika.

Slovo euro bolo kodifikované do slovenčiny, čo znamená, že sa má skloňovať. Ide o podstatné meno stredného rodu zakončené na samohlásku o, skloňujeme ho teda podľa vzoru mesto.

 

euro

 

singulár

plurál

nominatív (kto, čo)

euro

eurá

genitív (koho, čoho)

eura

eur

datív (komu, čomu)

euru

eurám

akuzatív (koho, čo)

euro

eurá

lokál (o kom, o čom)

eure

eurách

inštrumentál (s kým, s čím)

eurom

eurami

 Základné kodifikačné príručky Jazykovedného ústavu Ľ. Štúra SAV:  Pravidlá slovenského pravopisu (porov. 3. vyd. z r. 2000) a Krátky slovník slovenského jazyka (porov. 4. vyd. z r. 2003) sú prístupné na internetovej stránke www.juls.savba.sk cez heslo Lingvistické zdroje.  

  

Pri bežnej komunikácii, ako aj pri formálnom styku rozlišujeme medzi nasledovnými tvarmi:

Príklad, ako správne používať (skloňovať) slovo euro v bežnej reči v porovnaní so slovom koruna:

euro

koruna

jedno euro

jedna koruna

dve eurá

dve koruny

päť eur

päť korún

sto eur

sto korún

Znak eura  € sa na počítači píše súčasným stlačením kláves ľavý CTRL, ALT a písmena E.


Začiatok stránky